Subscribe to regular Via Campesina News Updates
You are here:  Home > TV > Så frø for trygg mat

Så frø for trygg mat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) markerer verdens småbrukerdag ved å sette fokus på småbrukene og familiebrukenes betydning for mattrygghet. NBS lansere aksjonen «Så frø for trygg mat» der vi utfordrer folk til å så honningurt for å bidra til å redde de truede pollinerende arteneKeywords