Recevez les informations régulières de La Via Campesina
LANGUE ET TRADUCTIONS DE L’ARTICLE:   English
Vous êtes ici:  Accueil > TV > Taksim Gezi Park ?’ndan Via La Campesina’ya Selam

Taksim Gezi Park ?’ndan Via La Campesina’ya Selam

Taksim Gezi Park ?’ndan Via La Campesina’ya Selam. Gezi Park ? direni ?i, Istanbul’daki en merkezi parklardan birinin AVM’ye dönü ?türülmesine kar ?? 27 May ?s 2013 tarihinde ba ?lad ?. Demokratik protesto haklar ?n ? kullanan halk, sert ?ekilde polis ?iddeti ile kar ??la ?t ?. Fakat bu polis ?iddeti, halk hareketini durduramad ?. Tam tersine, hergün daha fazla insan mücadeleye kat ?ld ? ve direni ? birçok di ?er ?ehre de yay ?ld ?. Gezi Park ? direni ?i, ortak varl ?klar ? ve kamusal alanlar ? korumak, demokratik haklar ? savunmak ve karar alma mekanizmalar ?na kat ?lmak, vah ?i polis ?iddeti ve hükümet bask ?s ?na kar ?? koymak amaçlar ? ta ??yan kitlesel bir harekete dönü ?tü. Farkl ? zeminlerden gelen ve farkl ? fikirlere sahip binlerce insan, dayan ??ma içinde biraraya geldi. Bu video, Gezi Park ?’ndaki insanlar ?n, uluslararas ? köylü hareketi La Via Campesina’ya gönderdi ?i dayan ??ma mesajlar ?n ? ve destekleri içeriyor.Mots-clés