Subscribe to regular Via Campesina News Updates
You are here:  Home > TV - norsk
Latest videos

Så frø for trygg mat
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) markerer verdens småbrukerdag ved å sette fokus på småbrukene og familiebrukenes betydning for mattrygghet.