Subscribe to regular Via Campesina News Updates
ARTICLE LANGUAGE AND TRANSLATIONS:   English
You are here:  Home > TV > Taksim Gezi Parkı’ndan Via La Campesina’ya Selam

Taksim Gezi Parkı’ndan Via La Campesina’ya Selam

Taksim Gezi Parkı’ndan Via La Campesina’ya Selam. Gezi Parkı direnişi, Istanbul’daki en merkezi parklardan birinin AVM’ye dönüştürülmesine karşı 27 Mayıs 2013 tarihinde başladı. Demokratik protesto haklarını kullanan halk, sert şekilde polis şiddeti ile karşılaştı. Fakat bu polis şiddeti, halk hareketini durduramadı. Tam tersine, hergün daha fazla insan mücadeleye katıldı ve direniş birçok diğer şehre de yayıldı. Gezi Parkı direnişi, ortak varlıkları ve kamusal alanları korumak, demokratik hakları savunmak ve karar alma mekanizmalarına katılmak, vahşi polis şiddeti ve hükümet baskısına karşı koymak amaçları taşıyan kitlesel bir harekete dönüştü. Farklı zeminlerden gelen ve farklı fikirlere sahip binlerce insan, dayanışma içinde biraraya geldi. Bu video, Gezi Parkı’ndaki insanların, uluslararası köylü hareketi La Via Campesina’ya gönderdiği dayanışma mesajlarını ve destekleri içeriyor.Keywords