Subscribe to regular Via Campesina News Updates
You are here:  Home > TV - Türkçe
Latest videos

Taksim Gezi Park?’ndan Via La Campesina’ya Selam
Gezi Park? direni?i, Istanbul’daki en merkezi parklardan birinin AVM’ye dönü?türülmesine kar?? 27 May?s 2013 tarihinde ba?lad?.
La Via Campesina’dan Taksim Gezi Park?’na Selam
Dünya köylüleri, hareketlerinin y?ldönümünü kutlad?klar? günlerde Türkiye halk?n?n Istanbul’un merkezindeki parklardan biri olan Gezi Park?’n?n dönü?türülmesine kar?? koymak içn mücadele ettiklerinin (...)